thức ăn gia súc

Duyệt theo tag

 
 

Theo Dõi Và Giám Sát Mức Liệu Trong Silos

Một bài toán để giải quyết các vấn đề giám sát các Silos tại các nhà máy thức ăn gia súc, nhà máy Cafe và nhà máy hạt nhựa