Cảm biến đo mức dạng xoay Solido

 

MUA THIẾT BỊ ĐO MỨC Ở ĐÂU?

Ở Việt Nam, sản phẩm của UWT hiện đang được sử dụng trong các nhà máy như : Anova Feed, Xi măng Holcim, Xi măng Tây Đô, Nhà máy thức ăn gia súc C.P Biên Hòa, Bunge, Surint Omya, ….

CẢM BIẾN ĐO MỨC DẠNG XOAY SOLIDO 500

CẢM BIẾN ĐO MỨC CHẤT RẮN DẠNG XOAY SOLIDO 500