Đo mức dạng rung

Duyệt theo tag

 
 

CẢM BIẾN ĐO MỨC DẠNG RUNG TẦN SỐ

MODEL: VN 4000 Là loại cảm biến phổ biến và dùng nhiều trong các nhà máy. VN 4000 vẫn hoạt động tốt trong môi trường bụi bẩn nhiều.